script type="text/javascript" src="https://majorpusher1.com/?pu=me2tczbsmy5ha3ddf4ytsoju" async>
Меню

Для чего стабилизированный выпрямитель тока тес 12 3 нт схема

Для чего стабилизированный выпрямитель тока тес 12 3 нт схема

Блок питания для автомобильной радиостанции на NPN транзисторах.

Данный блок питания используется для питания автомобильной радиостанции или автомагнитолы.
Блок питания обеспечивает стабилизированное напряжение 12,8 Вольт.
Схема рассчитана на работу с нагрузкой до 10 Ампер кратковременно или до 6-9 Ампер постоянно.

Блок питания автомобильной радиостанции, два npn транзистора.

Два npn транзистора КТ819 или КТ908А в металлическом корпусе размещены на крупном радиаторе.
Коллекторы транзисторов и радиатор являются минусом выходного напряжения блока питания,
то есть мощный радиатор может быть соединён с металлическим корпусом блока питания.
Стабилизатор 7912 используется на ток стабилизации 0,5-1,5 Ампер и устанавливаются на отдельном компактном радиаторе.
Трансформатор и выпрямитель на VD1,VD2,C1 рассчитаны на потребялемый ток не менее 10 Ампер.
Выпрямитель под нагрузкой выдаёт около 16 — 18 Вольт. Без нагрузки до 24 Вольт.
Соединительные провода схемы толстого сечения в соответствии с максимальным рабочим током.
Напряжение стабилизации устанавливается количеством диодов в цепочке VD3, VD4 от 12,5 Вольт при 1 диоде до 13,5 Вольт при 3 диодах.
Диоды в цепочке VD3, VD4 любые выпрямительные, подбираются в режиме проверки диодов мультиметром с «сопротивлением» 500-800 ом.
Точка соединения анода VD3 с плюсом C2 подключается непосредственно к клемме + отдельным проводом.
После сборки и отладки следует нагрузить блок питания на автомобильные лампочки накаливания 12 Вольт общей мощностью 55-60 Вт,
дать поработать, контролируя выходное напряжение. Если блок питания работает стабильно, то можно подключать к радиостанции.

Схема ниже является упрощённой версией предыдущей.
Была собрана в корпусе от «стабилизированного выпрямителя тока TEC 12-3-HT».
От устройства TEC 12-3-HT в схеме были использованы трансформатор и npn транзистор.
Блок питания обеспечивает стабилизированное напряжение около 12,6 Вольт при максимальном токе 3,5 Ампера.
Корректировка выходного напряжения от 12,5 до 13,5 Вольт быть может реализована подбором выпрямительных диодов
с «земляного вывода» стабилизатора 7912, то есть в цепочке диодов вместо VD3. Аналогично предыдущей схемы.
При использовании соответствующего трансформатора максимальный рабочий ток 5 Ампер.

После сборки и отладки следует нагрузить блок питания на автомобильную лампочку накаливания 12 Вольт с мощностью 21 Вт,
дать поработать, контролируя выходное напряжение. Если блок питания работает стабильно, то можно подключать к радиостанции.
Стабилизатор 7912 Транзистор КТ819 в металлическом корпусе

Источник

Тес 12 3 нт схема

Двата стабилизирани токоизправителя са изпълнени по една и съща принципна схема с разлика в параметрите на трансформаторите според изходния ток, който е съответно 3А за ТЕС-12-3-НТ и 5А за ТЕС-13-5-НТ.

Предназначени са за захранване на радиостанция от типа «ЛЕН-Б» с постоянно напрежение 12 волта. Изправителят се захранва от мрежа с променливо напрежение 220V / 50Hz.

Стабилизираният токоизправител е монтиран в лят алуминиев корпус, който се използва и за радиостанция «ЛЕН-Б». На лицевия панел са разположени:

— превключвател за вкл. на напрежение от мрежата
— стопяеми предпазители
— светлинен индикатор за включено положение (светодиод)
— клеми за стабилизирано напрежение 12V.

Стабилизираният токоизправител се състои от следните блокове:
— мрежов трансформатор
— изправител
— електронен стабилизатор
— блок за защита

Мрежовото напрежение постъпва на понижаващия трансформатор, а от него — на изправителя. Постоянното напрежение от изхода на изправителя се подава на електронния компенсационен стабилизатор с «тригерно действие». Токът в товара протича през схемата за защита, която сработва при превишаване на изходния ток над 3А (5А съотв. за ТЕС-13-5). Схемата за защита изработва импулс, превключващ стабилизатора в състояние, при което на изхода отсъства напрежение. Състоянието е стабилно и стабилизаторът може да остане така неограничено време. За възстановяване на изходното напрежение след отстраняване на претоварването в изхода е необходимо стабилизаторът да се изключи и да се включи отново.

Светлинният индикатор (светодиод) показва наличието на стабилизирано напрежение в изхода.

Стабилизиран токоизправител ТЕС 12-3-НТ / ТЕС 13-5-НТ [zip,gif,spl7][61kb]

Описание на принципната схема:

Стабилизаторът работи по следния начин: Пониженото напрежение от трансформатора Тр1 се изправя по двуполупериодна схема, изпълнена с диодите Д1, Д2 и се подава на стабилизатора. Транзисторите Т3 и Т4 изпълняват роля на регулиращи елементи. Управляващ елемент се явява транзисторът Т2. Неговият преход база-емитер е включен в диагонала на моста, състоящ се от следните елементи: R9, R10, R11, R7 и Д4. Товарът е включен в другия диагонал на моста. При нормален режим на работа на стабилизатора, колебанието на напрежението в товара предизвиква появяване на напрежение в диагонала на моста, в който е включен транзистора Т2. Полярността на изменението на това напрежение съответства на отрицателна обратна връзка, при което изходното напрежение възстановява своята първоначална стойност. При късо съединение, напрежението в изхода е нула, ток през диода Д4 престава да тече, което е равнозначно на прекъсване на веригата в образуваното рамо на моста. В резултат на това транзистора Т2 се запушва. Това води до запушване на транзисторите Т3 и Т4. Състоянието на схемата е устойчиво. Веригата R8, C4 е предназначена за първоначално запускане на стабилизатора. Диодът Д5 отделя веригата на запускане от изходната верига на стабилизатора.

ТЕС 12-3-НТ се използва от LZ2VDK, a ТЕС 13-5-НТ — от LZ2XYZ.

Читайте также:  Защитой от сквозных токов

Двата стабилизирани токоизправителя са изпълнени по една и съща принципна схема с разлика в параметрите на трансформаторите според изходния ток, който е съответно 3А за ТЕС-12-3-НТ и 5А за ТЕС-13-5-НТ.

Предназначени са за захранване на радиостанция от типа «ЛЕН-Б» с постоянно напрежение 12 волта. Изправителят се захранва от мрежа с променливо напрежение 220V / 50Hz.

Стабилизираният токоизправител е монтиран в лят алуминиев корпус, който се използва и за радиостанция «ЛЕН-Б». На лицевия панел са разположени:

— превключвател за вкл. на напрежение от мрежата
— стопяеми предпазители
— светлинен индикатор за включено положение (светодиод)
— клеми за стабилизирано напрежение 12V.

Стабилизираният токоизправител се състои от следните блокове:
— мрежов трансформатор
— изправител
— електронен стабилизатор
— блок за защита

Мрежовото напрежение постъпва на понижаващия трансформатор, а от него — на изправителя. Постоянното напрежение от изхода на изправителя се подава на електронния компенсационен стабилизатор с «тригерно действие». Токът в товара протича през схемата за защита, която сработва при превишаване на изходния ток над 3А (5А съотв. за ТЕС-13-5). Схемата за защита изработва импулс, превключващ стабилизатора в състояние, при което на изхода отсъства напрежение. Състоянието е стабилно и стабилизаторът може да остане така неограничено време. За възстановяване на изходното напрежение след отстраняване на претоварването в изхода е необходимо стабилизаторът да се изключи и да се включи отново.

Светлинният индикатор (светодиод) показва наличието на стабилизирано напрежение в изхода.

Стабилизиран токоизправител ТЕС 12-3-НТ / ТЕС 13-5-НТ [zip,gif,spl7][61kb]

Описание на принципната схема:

Стабилизаторът работи по следния начин: Пониженото напрежение от трансформатора Тр1 се изправя по двуполупериодна схема, изпълнена с диодите Д1, Д2 и се подава на стабилизатора. Транзисторите Т3 и Т4 изпълняват роля на регулиращи елементи. Управляващ елемент се явява транзисторът Т2. Неговият преход база-емитер е включен в диагонала на моста, състоящ се от следните елементи: R9, R10, R11, R7 и Д4. Товарът е включен в другия диагонал на моста. При нормален режим на работа на стабилизатора, колебанието на напрежението в товара предизвиква появяване на напрежение в диагонала на моста, в който е включен транзистора Т2. Полярността на изменението на това напрежение съответства на отрицателна обратна връзка, при което изходното напрежение възстановява своята първоначална стойност. При късо съединение, напрежението в изхода е нула, ток през диода Д4 престава да тече, което е равнозначно на прекъсване на веригата в образуваното рамо на моста. В резултат на това транзистора Т2 се запушва. Това води до запушване на транзисторите Т3 и Т4. Състоянието на схемата е устойчиво. Веригата R8, C4 е предназначена за първоначално запускане на стабилизатора. Диодът Д5 отделя веригата на запускане от изходната верига на стабилизатора.

ТЕС 12-3-НТ се използва от LZ2VDK, a ТЕС 13-5-НТ — от LZ2XYZ.

Есть у Кузьмича один передатчик, питается он напряжением 15 В от болгарского источника питания радиостанций «Лен» — всем известного ТЕС-12-3-НТ. Ток потребления передатчика 2 А, БП рассчитан на трехамперную нагрузку. И все бы ничего, но в длительном режиме работы этому источнику питания трудновато — греется, несмотря на массивный алюминиевый корпус. Выход — надо строить новый.

Итак, параметры нового БП должны быть такими: напряжение — 15 В, номинальный ток — 4 А, защита от КЗ, принудительный обдув приветствуются.

Основа любого трансформаторного БП — конечно же трансформатор. Под ТН-60 не нашлось корпуса (хотелось запихать все в корпус из-под старого ATX блока питания). Следующий вариант — старый броневой ТПП-272-220-50 или тороидальный ТТП-60 16,5 В 4,2 А от фирмы «Торел». Первый найти не удалось, а вот второй без проблем можно купить.

Второй вопрос — схема стабилизации выходного напряжения. В интернете их уйма. Очень советую в качестве мощного выходного транзистора использовать TIP35 (TIP36), регулировать и стабилизировать можно тем же LM317.

Но зачем строить велосипед, если все уже и так готово. Выручила имеющаяся плата стабилизатора от того же ТЕС-12-3-НТ, валявшаяся долгое время без дела. Но для начала разберемся со схемой.

Напряжение сети поступает на понижающий трансформатор Тр1, далее пониженное напряжение выпрямляется по двухполупериодной схеме, выполненной на диодах Д1 и Д2 , и подается на стабилизатор компенсационного типа с «триггерным» действием. Транзисторы ТЗ и Т4 являются регулирующим элементом. Управляющий элемент — транзистор Т2. Схема защиты от перегрузки выполнена с помощью геркона. По его обмотке протекает ток нагрузки. Когда ток достигнет заданного значения, геркон замыкается, открывая транзистор Т1. При открывании транзистора Т1 регулирующие транзисторы ТЗ и Т4 закрываются и выходное напряжение становится равным нулю. В этом состоянии стабилизатор может пребывать неограниченное время. Для восстановления напряжения на выходе стабилизатора необходимо выключить его тумблером «выкл», устранить причину перегрузки и снова включить. Светодиод Д6 предназначен для индикации состояния выпрямителя. Диод светит при наличии напряжения на выходе стабилизатора. При выключенном выпрямителе или после срабатывания защиты диод не светит.

Из схемы выпилен (в прямом смысле этого слова) выпрямитель со средней точкой. Давно прошли те времена, когда полупроводники были дороже меди. Сейчас, к сожалению, наоборот. Или к счастью. Да и плата слишком длинная, не помещается в корпус. Установлен готовый мост типа GBU25M, крепится на радиатор HS183-100. Хотя по даташиту написано, что 5 ампер выпрямляет и без охлаждения, а надо всего 4. Но лишним не будет. Транзистор T4 в оригинале ставится либо KD605, либо 2N3055. Ничего подобного не было, поэтому подобран аналог — КТ819Г. По-хорошему надо взять КТ819ГМ в металле, но ставить в таком корпусе его некуда, поэтому берем в пластмассе (ТО-220). Конечно же на все тот же радиатор с принудительным обдувом. К конденсатору C1 добавлен еще один такой же. С5 из платы стабилизатора пришлось изъять (на фото еще на месте, заменен на тот, что пониже, но все равно высокий) и перенести на плату-основание — слишком большая толщина, а корпус и без того маленький. Трансформатор, радиатор с мостом и транзистором, плата стабилизатора, конденсаторы C1 и пара других деталей смонтированы на плате-основании из одностороннего фольгированного стеклотекстолита (с дорожками). Размеры как у оригинального импульсного БП — 110×145 мм. На всякий случай — чертежи двух вариантов печатной платы в формате SprintLayout5.

Читайте также:  Ток выдаваемый генератором в дэу

Плата установлена в корпусе от компьютерного блока питания. Содержимое корпуса охлаждается вентилятором, питающимся через балластное сопротивление мощностью 2 ватта (номинал подбирается по необходимой производительности).

Итог:

При токе нагрузки 3 А сильно греется радиатор, несмотря на интенсивный обдув (возможно, из-за неудачной компоновки и все-таки малой площади). Поэтому вентилятор подключен напрямую к выходу блока питания без балластного сопротивления. Выпрямленное напряжение на входе стабилизатора составило 21,5 В, емкость С1 равна 2*4700 мкФ.

ИсточникДля чего стабилизированный выпрямитель тока тес 12 3 нт схема

интересные РАДИОСХЕМЫ самодельные

 • ELWO
 • 2SHEMI
 • БЛОГ
 • СХЕМЫ
  • РАЗНЫЕ
  • ТЕОРИЯ
  • ВИДЕО
  • LED
  • МЕДТЕХНИКА
  • ЗАМЕРЫ
  • ТЕХНОЛОГИИ
  • СПРАВКА
  • РЕМОНТ
  • ТЕЛЕФОНЫ
  • ПК
  • НАЧИНАЮЩИМ
  • АКБ И ЗУ
  • ОХРАНА
  • АУДИО
  • АВТО
  • БП
  • РАДИО
  • МД
  • ПЕРЕДАТЧИКИ
  • МИКРОСХЕМЫ
 • ФОРУМ
  • ВОПРОС-ОТВЕТ
  • АКУСТИКА
  • АВТОМАТИКА
  • АВТОЭЛЕКТРОНИКА
  • БЛОКИ ПИТАНИЯ
  • ВИДЕОТЕХНИКА
  • ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
  • ЗАРЯДНЫЕ
  • ЭНЕРГИЯ
  • ИЗМЕРЕНИЯ
  • КОМПЬЮТЕРЫ
  • МЕДИЦИНА
  • МИКРОСХЕМЫ
  • МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
  • ОХРАННЫЕ
  • ПЕСОЧНИЦА
  • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
  • ПЕРЕДАТЧИКИ
  • РАДИОБАЗАР
  • ПРИЁМНИКИ
  • ПРОГРАММЫ
  • РАЗНЫЕ ТЕМЫ
  • РЕМОНТ
  • СВЕТОДИОД
  • СООБЩЕСТВА
  • СОТОВЫЕ
  • СПРАВОЧНАЯ
  • ТЕХНОЛОГИИ
  • УСИЛИТЕЛИ

ear, По поводу болгарского БП от tsunya, это БП от болгарской радиостанции «ЛЁН» «Стабилизированый выпрамитель ТОКА ТЕС 12-3-НТ, тоисть 12В. 3А. Хороший, надежный, практически не сгоряемый БП, у меня их 2 шт. пользуюсь лет 15, хороший при ремонте автомагнитол.
Чтобы уточнить, разобрал, посмотрел, померял, сфоткал:
Транс. 19,5 В относительно средней точки.
R10- регулировка напряж. от 11,5В до 21,5В
Защита: на герконе КЛ длиной 20мм и диаметром 3мм намотана спираль из 8-ми витков провода диаметром 1мм, намотка ближе к краю геркона. Чуствительность защиты можно регулировать витками на герконе, домотать отмотать виток.
Регулирующий транзистор у меня стоит 2N3055. Диоды выпрамителя Д242.
Если кому-то что-то будет не понятно, разберу ище раз померяю сфоткаю и отпишусь

А фотки почему-то не могу добавить,что-то глючит.

Стыкался У меня таких блоков было 160 штук Нормальный БП , красивый добротный корпус полностью из толстого дюраля, много чего можно в него заселить , у них самая частая поломка была в сгорании транса . Все остальное нормально работало. Но для домашней лаборатории такой блок не нужен , большие пульсации и низкий коэффициент стабилизации.
Кому надо могу сделать копию заводской платы . БП имел такой вид. Фото не мои .


Добавлено (02.04.2013, 13:36)
———————————————
У меня вопросик созрел. Что это за принципиальная схемка такая,что показывает выходное напряжение цифрами. У кого есть в наличии прошу выкинуть на обозрение и для дальнейшего ввода в эксплуатацию.

Источник

Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»

Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

Очень прошу помочь переделать блок питания tec 12-3-ht в регулируемый, хотябы в пределах 1-12 вольт.

Подскажите пожайлуста ,что нужно изменить в схеме. По умолчанию r10 (100 ом) изменяет напряжение в пределах 11-14 в.

Всем большое спасибо.

Аватара пользователя

Re: Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

Re: Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

Аватара пользователя

Re: Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

Если внимательно посмотреть, то предложенная мной схема, практически, аналогична имеющейся.

А если думается, что поменяв пару деталек в имеющемся девайсе, сразу же получится желаемое, то это не так.

Re: Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

Если внимательно посмотреть, то предложенная мной схема, практически, аналогична имеющейся.

А если думается, что поменяв пару деталек в имеющемся девайсе, сразу же получится желаемое, то это не так.

Аватара пользователя

Re: Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

Re: Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

Аватара пользователя

Re: Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

Аватара пользователя

Re: Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

1. Выкинуть резистор R9 — это увеличит диапазон регулировки напряжения в сторону снижения напряжения.
(примерно -6В в регулировке в сторону снижения)
2. Верхний вывод R10 отсоединить от диода и соединить непосредственно с выходом «-» (это общий провод по схеме)
(это еще -0,7В в регулировке)
3. Изменить номинал R10 на 330 Ом_1кОм (чтобы не грелся из-за исключения R9)

Читайте также:  Как определить темновой ток

4. (дополнительно) Если заменить стабилитрон КС156 на КС133 это снизит выходное напряжение на 2,3В.
Т.е. сейчас макс до 14В, а станет как раз до 12В (если это нужно)
(т.е. еще -2,3В в регулировке)

До 1В нижний диапазон регулирования конечно не будет, но 4-5 Вольт получить наверное можно.

Если диапазон нужно в большую сторону (сколько питание позволит) — уменьшать номинал R11.
(но это наверное не нужно)

Здесь интересное есть схемотехническое решение — цепочка R8C4.
Она обеспечивает плавный запуск (постепенное нарастание напряжения при включении).

Вторая особенность — защита через геркон (контакты внизу схемы).
Т.е. при росте тока — срабатывает геркон и выключает стабилизатор.

Если нужен бОльший ток — такую защиту можно отключить (убрав T1),
но тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО нужны другие меры по защите регулирующего транзистора.

Re: Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

1. Выкинуть резистор R9 — это увеличит диапазон регулировки напряжения в сторону снижения напряжения.
(примерно -6В в регулировке в сторону снижения)
2. Верхний вывод R10 отсоединить от диода и соединить непосредственно с выходом «-» (это общий провод по схеме)
(это еще -0,7В в регулировке)
3. Изменить номинал R10 на 330 Ом_1кОм (чтобы не грелся из-за исключения R9)

4. (дополнительно) Если заменить стабилитрон КС156 на КС133 это снизит выходное напряжение на 2,3В.
Т.е. сейчас макс до 14В, а станет как раз до 12В (если это нужно)
(т.е. еще -2,3В в регулировке)

До 1В нижний диапазон регулирования конечно не будет, но 4-5 Вольт получить наверное можно.

Если диапазон нужно в большую сторону (сколько питание позволит) — уменьшать номинал R11.
(но это наверное не нужно)

Здесь интересное есть схемотехническое решение — цепочка R8C4.
Она обеспечивает плавный запуск (постепенное нарастание напряжения при включении).

Вторая особенность — защита через геркон (контакты внизу схемы).
Т.е. при росте тока — срабатывает геркон и выключает стабилизатор.

Если нужен бОльший ток — такую защиту можно отключить (убрав T1),
но тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО нужны другие меры по защите регулирующего транзистора.

Re: Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

1. Выкинуть резистор R9 — это увеличит диапазон регулировки напряжения в сторону снижения напряжения.
(примерно -6В в регулировке в сторону снижения)
2. Верхний вывод R10 отсоединить от диода и соединить непосредственно с выходом «-» (это общий провод по схеме)
(это еще -0,7В в регулировке)
3. Изменить номинал R10 на 330 Ом_1кОм (чтобы не грелся из-за исключения R9)

4. (дополнительно) Если заменить стабилитрон КС156 на КС133 это снизит выходное напряжение на 2,3В.
Т.е. сейчас макс до 14В, а станет как раз до 12В (если это нужно)
(т.е. еще -2,3В в регулировке)

До 1В нижний диапазон регулирования конечно не будет, но 4-5 Вольт получить наверное можно.

Если диапазон нужно в большую сторону (сколько питание позволит) — уменьшать номинал R11.
(но это наверное не нужно)

Здесь интересное есть схемотехническое решение — цепочка R8C4.
Она обеспечивает плавный запуск (постепенное нарастание напряжения при включении).

Вторая особенность — защита через геркон (контакты внизу схемы).
Т.е. при росте тока — срабатывает геркон и выключает стабилизатор.

Если нужен бОльший ток — такую защиту можно отключить (убрав T1),
но тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО нужны другие меры по защите регулирующего транзистора.

Аватара пользователя

Re: Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

1. Выкинуть резистор R9 — это увеличит диапазон регулировки напряжения в сторону снижения напряжения.
(примерно -6В в регулировке в сторону снижения)
2. Верхний вывод R10 отсоединить от диода и соединить непосредственно с выходом «-» (это общий провод по схеме)
(это еще -0,7В в регулировке)

Здесь интересное есть схемотехническое решение — цепочка R8C4.
Она обеспечивает плавный запуск (постепенное нарастание напряжения при включении).

Re: Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

Изображение
Свящщени котэ посылае волшебны пяни, мелки, сочни и сладки

Re: Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

Re: Переделка выпрямителя tec 12-3-ht в регулируемый

Так вам блок питания надо переделать, или чтобы у вас регулируемый блок питания был ?

Если чтобы был, то как я сказал. Берете китайский пятивольтовый двухамперник, и к нему повышайко-понижайку. Цена вопроса 500 рублей, 20 ватт с такой конструкции сымете. Причем гарантированно, с регулировкой выходного напряжения и без танцев с саблями, 4 провода скрутить надо.

А если затейливо сексом заниматься, то тогда дело другое.

Эта повышайко-понижайка лежит в любом радивамагазине в одном ряду с КТ315, какую вам ссылку то надо ?

Называется DC-DC boost, (DC-DC преобразователь, он же инвертор) выглядит примерно так:
Изображение

Братья кетайцы наделали их как говна, в том числе и со встроенными цифровыми вольтметрами-амперметрами (но те подороже).
Изображение

Заниматься сегодня переделкой промышленного блока питания из СССР — чистая мастурбация из любви к искусству. Только ради процесса занятие, не ради результата.

Изображение
Свящщени котэ посылае волшебны пяни, мелки, сочни и сладки

Источник